Voor deelname aan de sportactiviteiten georganiseerd door ‘La Compagnie des Cévennes’ gelden de volgende voorwaarden:

  • Canyoning: Kinderen vanaf 5 jaar en met een minimaal gewicht van 16 kg kunnen alleen deelnemen aan het ‘Kids Canyon’.
  • Spéléologie: Kinderen vanaf 5 jaar en met een minimaal gewicht van 16 kg kunnen alleen deelnemen aan het ‘Familie-parcours’.
  • Via Ferrata: Deelnemers aan de Via Ferrata dienen een minimaal gewicht te hebben van 45 kg. (Er wordt gebruik gemaakt van speciale lifelines die de schok bij een val opvangen.)
  • Grote Abseil: Voor deelname aan de Grote Abseil in Autridge geldt een minimale leeftijd van 12 jaar.

Voor alle door ons aangeboden buitensport-activiteiten geldt:

• dat deelnemers in het bezit moeten zijn van een zwemdiploma en geen angst mogen hebben voor water bij de afdaling van de canyon,

dat zij in staat moeten zijn een tocht te maken van enkele uren over stijl en/of glad terrein,

• dat zij in goede gezondheid dienen te zijn. Deelname aan wildwater- en buitensporten mag hun niet op medische gronden zijn afgeraden,

• dat zij hun lichamelijke capaciteiten niet mogen overschatten.

Voor een minderjarige die zelfstandig deelneemt aan de activiteiten is een schriftelijke toestemming van de ouders verplicht. Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij kunnen worden blootgesteld aan risico’s die aan deze activiteiten verbonden zijn. Z ij weten dit en aanvaarden dit. Bij inschrijving van meerdere personen of van een groep, verplicht de persoon die inschrijft zich om alle ingeschreven deelnemers op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden en hun akkoord hierover te verkrijgen.

Op het (sport)terrein zijn het uitsluitend onze instructeurs en gidsen die een situatie beoordelen. Zij behouden zich het recht voor om indien nodig personen in het belang van henzelf (ziekte, etc), of in het belang van de veiligheid van de groep (wangedrag, alcohol/drugsgebruik, etc) te weigeren.

Om er zeker van te zijn dat de activiteiten verlopen binnen het tijdsbestek zoals dat is voorzien, dienen de afgesproken tijd en plaats van vertrek nauwlettend in acht te worden genomen. De vertrektijd kan met maximaal 15 minuten worden overschreden. Daarna zal de gids met de activiteit aanvangen. Zij die dan te laat zijn kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling, noch op enige schadevergoeding. Het formulier ‘Prise en charge personnelle’ dient door elke deelnemer te worden ingevuld. Hiermee geeft hij aan akkoord te gaan met de voorwaarden van deelname en veiligheid.

Reserveren

Een inschrijving of reservering is pas geldig nadat ‘La Compagnie des Cévennes’ het formulier ‘Prise en charge personnelle’ heeft ontvangen, voorzien van datum en handtekening. Bijgaand dient een aanbetaling te worden gedaan van 30% van de totale kosten van de betreffende activiteit (onder voorwaarde dat plaats beschikbaar is). Het restant dient te worden voldaan op zijn laatst 10 dagen voor aanvang van de activiteit.

Annuleren:

In geval van annulering van uw kant, is het bedrag dat u verschuldigd bent:

• 50% van de totale kosten van de activiteit, bij annulering 10 tot 5 dagen voor de aanvangsdatum van de activiteit,

• 75% van de totale kosten van de activiteit, bij annulering 4 tot 2 dagen voor de aanvangsdatum van de activiteit.

100% van de totale kosten van de activiteit, bij annulering van minder dan 2 dagen voor de aanvangsdatum van de activiteit, en bij niet verschijnen.

Indien u besluit uw deelname te stoppen tijdens de activiteit, heeft u geen enkel recht op enige terugbetaling of schadevergoeding. In geval van overmacht (sterfgeval in de familie, ziekenhuisopname, etc.) is bij de aanvraag voor terugbetaling een bewijsstuk verplicht. De gids behoudt zich het recht voor, indien de omstandigheden hem daartoe verplichten (weersomstandigheden, etc.), de activiteit in het belang van de deelnemers uit te stellen of te annuleren.

In geval van annulering van onze kant, kan geen enkele aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding, maar zal het volledige bedrag dat is voldaan worden terugbetaald (om 14.00 uur, op de dag zelf).

Verzekering

Deelnemers aan deze activiteiten dienen van hun verzekeringsmaatschappij de bevestiging te krijgen dat zij tegen de eventuele schadelijke gevolgen van deze activiteiten verzekerd zijn. Gegevens van onze zakelijke WA verzekering:

N°A140155108 MMA 3 Av de Gambetta 12100 MILLAU – Numéro DDJS : 007 01 ET 0002

Begeleiding

Al onze sportactiviteiten worden begeleid door gediplomeerde en ervaren gidsen. Iedere deelnemer is verplicht zich te houden aan de regels en de instructies van zijn gids op te volgen.

Tarieven

Onze tarieven zijn inclusief de begeleiding en de uitrusting die voor de activiteit noodzakelijk is. Al onze tarieven zijn inclusief BTW.